Galeria
Galeria
Warto wiedziećSzybki kontakt
Szynwałd 1
33-158 Szynwałd
woj. małopolskie
tel. 14 6742 012
szynwald@diecezja.tarnow.pl

Przetargi i zapytania ofertowe

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na realizację zamówienia

Data dodania: 2018-01-30

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie informuje, że w prowadzonym postępowaniu na realizację zamówienia pn.: "Zadanie 4: Remont istniejącego ogrodzenia "ogrodu" przed kościołem i zabytkowej balustrady przed wejściem do kościoła" wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum Firm:
Firma Usługowa MAZI Piotr Mazurek
Obrażejowice 23, 32-107 Radziemice
Firma Budowlano-Konserwatorska Jarosław Woźniak
ul. Płk. Nullo 7/4, 31-543 Kraków

W załączniku znajduje się protokół postępowania o udzielenie zamówienia, w którym zawarte są szczegółowe informacje dotyczące: ofert złożonych w postępowaniu, oceny ofert, ofert odrzuconych oraz wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.

Pliki do pobrania:

 1. protokół postępowania o udzielenie zamówienia.pdf
Więcej

Zapytanie ofertowe - Zadanie 4

Data dodania: 2017-12-21

Zapytanie ofertowe

Dot. realizacji projektu nr RPMP.06.01.01-12-0145/16 w ramach Podziałania 6.1.1 RPO WM

W związku z realizacją projektu pt. ,,Renowacja kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie” w ramach Podziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami 6 osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie z siedzibą w Szynwałdzie 1, 33-158 Szynwałd, województwo małopolskie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie Zadania 4: Remont istniejącego ogrodzenia "ogrodu" przed kościołem i zabytkowej balustrady przed wejściem do kościoła.

Szczegóły znajdują się w zamieszczonym poniżej Zapytaniu ofertowym i załącznikach nr 1-9 do Zapytania ofertowego.

Pliki do pobrania:

 1. zapytanie ofertowe-ogrodzenie.pdf
 2. załącznik nr 1 - projekt budowlany.pdf
 3. załącznik nr 2 - pozwolenie na budowę.pdf
 4. załącznik nr 3 - pozwolenie WUOZ.pdf
 5. załącznik nr 4 - przedmiar robót.pdf
 6. Załączniki nr 5-8.doc
 7. Załącznik nr 9.doc

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na:

Data dodania: 2017-04-07

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie informuje, że
w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum Firm:
Firma Usługowa MAZI Piotr Mazurek
Obrażejowice 23, 32-107 Radziemice
Firma Budowlano-Konserwatorska Jarosław Woźniak
ul. Płk. Nullo 7/4, 31-543 Kraków
PPU "GP-TERM" M. Gajek & B. Gajek
ul. Szewska 1/5, 32-700 Bochnia

W załączniku znajduje się protokół postępowania o udzielenie zamówienia, w którym zawarte są szczegółowe informacje dotyczące: ofert złożonych w postępowaniu, oceny ofert, ofert odrzuconych oraz wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.

Pliki do pobrania:

 1. protokół postępowania o udzielenie zamówienia.pdf

Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru konserwatorskiego

Data dodania: 2017-03-15

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie ogłasza postępowanie ofertowe na wybór inspektora nadzoru konserwatorskiego, prowadzone w ramach projektu pt.: "Renowacja kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie" - projekt nr RPMP.06.01.01-12-0145/16.

Szczegóły w załącznikach.

Pliki do pobrania:

 1. zapytanie ofertowe - nadzór konserwatorski.pdf
 2. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - nadzór konserwatorski.pdf
 3. załącznik nr 2 - formularz ofertowy - nadzór konserwatorski.doc

Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru inwestorskiego

Data dodania: 2017-03-15

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie ogłasza postępowanie ofertowe na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego, prowadzone w ramach projektu pt.: "Renowacja kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie" - projekt nr RPMP.06.01.01-12-0145/16.

Szczegóły w załącznikach.

Pliki do pobrania:

 1. zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski.pdf
 2. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - nadzór inwestorski.pdf
 3. załącznik nr 2 - formularz ofertowy - nadzór inwestorski.doc

Zapytanie ofertowe

Data dodania: 2017-03-10

 

Zapytanie ofertowe

Dot. realizacji projektu nr RPMP.06.01.01-12-0145/16 w ramach Podziałania 6.1.1 RPO WM

W związku z realizacją projektu pt. ,,Renowacja kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie” w ramach Podziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami 6 osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie 
z siedzibą w Szynwałdzie 1, 33-158 Szynwałd, województwo małopolskie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem są prace konserwatorsko-remontowe budynku kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie oraz jego najbliższego otoczenia.

Szczegóły znajdują się w zamieszczonym poniżej Zapytaniu ofertowym i załącznikach nr 1-13 do Zapytania ofertowego.


UWAGA:

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje modyfikacji treści Zapytania ofertowego i Załącznika nr 13 do zapytania ofertowego. Szczegóły w załączniku. 

Ponadto informujemy, że w związku z powyższym zmianie uległo ogłoszenie na portalu www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl w następujących punktach:


- Termin składania ofert

Zamiast:
do 27.03.2017 r.

Powinno być:
do 29.03.2017 r.

- Miejsce i sposób składania ofert

Zamiast:
Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 27.03.2017 r. do godz. 11.00, na adres Zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie
Szynwałd 1
33-158 Szynwałd
(budynek plebani)
Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Powinno być:
Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 29.03.2017 r. do godz. 11.00, na adres Zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie
Szynwałd 1
33-158 Szynwałd
(budynek plebani)
Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

- Wiedza i doświadczenie

Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji:
- co najmniej dwóch robót związanych z remontem budynku wpisanego do rejestru zabytków, polegających na remoncie konserwatorskim elewacji o powierzchni minimum 800 m2,
- co najmniej dwóch robót polegających na wymianie pokrycia dachu o powierzchni minimum 200 m2 na budynku wpisanym do rejestru zabytków,
- co najmniej dwóch robót polegających na budowie lub remoncie nawierzchni jezdni lub placów z kostki granitowej o powierzchni minimum 600 m2 w obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się pod ochroną konserwatora zabytków.

Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji:
- co najmniej dwóch robót związanych z remontem budynku wpisanego do rejestru zabytków, polegających na remoncie konserwatorskim elewacji o powierzchni minimum 800 m2,
- co najmniej dwóch robót polegających na wymianie pokrycia dachu o powierzchni minimum 200 m2 na budynku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w strefie ochrony konserwatorskiej,
- co najmniej dwóch robót polegających na budowie lub remoncie nawierzchni jezdni lub placów z kostki granitowej o powierzchni minimum 600 m2 w obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się pod ochroną konserwatora zabytków.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1024734

 


Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.pdf
 2. Załącznik nr 1-PBI.rar
 3. Załącznik nr 2-PBII.rar
 4. Załącznik nr 3 - Program prac konserwatorskich_Elewacja.pdf
 5. Załącznik nr 4 - Program prac konserwatorskich_Fundamenty.pdf
 6. Załącznik nr 5 - pozwolenia na budowę.pdf
 7. Załącznik nr 6 - Pozwolenia konserwatorskie.pdf
 8. Załącznik nr 7 - przedmiar robót.pdf
 9. Załączniki nr 8-12.doc
 10. Załącznik nr 13.doc
 11. Pytania nr 1-7 z wyjaśnieniami

Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej

Data dodania: 2017-02-08

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie ogłasza postępowanie ofertowe na: "Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu stwierdzenie ewentualnego występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w budynku kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie", prowadzone w ramach projektu pt.: "Renowacja kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie" - projekt nr RPMP.06.01.01-12-0145/16. 

Szczegóły w załącznikach.

Pliki do pobrania:

 1. zapytanie ofertowe - inwentaryzacja przyrodnicza.pdf
 2. załącznik nr 1 do zapytania.pdf
 3. załącznik nr 2 do zapytania.pdf
 4. załącznik nr 2 do zapytania.doc
Więcej