Galeria
Galeria
Warto wiedziećSzybki kontakt
Szynwałd 1
33-158 Szynwałd
woj. małopolskie
tel. 14 6742 012
szynwald@diecezja.tarnow.pl

Diecezja Tarnowska

Położenie

Diecezja tarnowska położona jest w części województwa małopolskiego i podkarpackiego w metropolii krakowskiej i graniczy z archidiecezją krakowską i diecezjami kielecką, sandomierską i rzeszowską. Południowa granica diecezji pokrywa się z częścią granicy południowej Polski.


Historia

Diecezja tarnowska została utworzona przez cesarza Józefa II 20.09.1783 r. z galicyjskiej części diecezji krakowskiej. Na jej pierwszego biskupa cesarz powołał ks. Jana Duwalla. Kanonicznie powstanie diecezji potwierdził papież Pius VI w bulli "In suprema beati Petri cathedra" W związku z tym, że w roku 1785 zmarł biskup nominat Jan Duwall, papież Pius VI na wniosek cesarza Józefa II mianował biskupem tarnowskim ks. Floriana Amanda Janowskiego, który objął rządy pasterskie w nowej diecezji we wrześniu 1786 roku.
Na początku XIX wieku na kilkanaście lat diecezja tarnowska została zlikwidowana. W 1821 r. została erygowana diecezja tyniecka z siedzibą w Tyńcu, a jej pierwszym biskupem został mianowany ks. Grzegorz Ziegler. W 1826 r. stolica diecezji została przeniesiona do Tarnowa, a diecezja otrzymała nazwę "tarnowska".
Od czasu powstania diecezji w 1786 r. przez kolejne ponad dwieście lat granice diecezji były zmieniane ze względu między innymi na zmianę granic państwowych. Obecne granice diecezji zostały ustalone w 1992 r. na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej "O ustanowieniu i określeniu granic diecezji i prowincji kościelnych w Polsce".
Dla Szynwałdu szczególnym okresem w dziejach diecezji były lata 1840-1850, kiedy biskupem tarnowskim był urodzony w naszej parafii bp Grzegorz Józef Wojtarowicz, który w roku 1850 został zmuszony przez władze zaborcze do rezygnacji.

Statystyka

 • Obszar diecezji tarnowskiej ok. 7.566,25 km2
 • Liczba mieszkańców ok. 1.119.740
 • Liczba dekanatów 43
 • Liczba parafii 446, w tym:
  • prowadzonych przez księży diecezjalnych 422
  • prowadzonych przez księży zakonnych 15
  • parafia wojskowa 1
 • Liczba rektoratów 4
 • Liczba księży diecezjalnych 1457, w tym:
  • pracujących w diecezji 985
  • księży emerytów i rencistów 186
  • księży studiujących 31
  • pracujących w innych diecezjach Polski 39
  • pracujących na misjach 54
  • przebywających poza granicami kraju 150
  • księży bez stanowiska 7
  • na urlopie zdrowotnym 5
 • Liczba kapłanów innych diecezji przebywających na terenie diecezji tarnowskiej 14
 • Liczba alumnów Seminarium Duchownego w Tarnowie 226
 • Liczba domów zakonnych męskich na terenie diecezji 25
 • Liczba księży zakonnych w diecezji ok. 150
 • Liczba domów zakonnych żeńskich na terenie diecezji 161
 • Liczba sióstr zakonnych w diecezji ok.1073

Biskupi

bp Andrzej Jeż - ordynariusz diecezji
bp Wiesław Lechowicz - biskup pomocniczy

bp Jan Piotrowski - biskup pomocniczy
bp Stanisław Salaterski - biskup pomocniczy
bp Władysław Bobowski - biskup senior

Kuria diecezjalna

Adres: ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów
tel. centrala 14-63-17-300, fax 14-63-17-309
e-mail: kuria@diecezja.tarnow.pl
Strona internetowa: www.diecezja.tarnow.pl

Dane pochodzą z portalu diecezji tarnowskiej (www.diecezja.tarnow.pl)